ljubljana,
13
Junij
2023
|
12:43
Europe/Amsterdam

Skupina VELUX v sodelovanju z WWF napoveduje dva nova podnebna in naravovarstvena projekta v Vietnamu in na Madagaskarju

V okviru cilja, da zabeleži zgodovino emisij iz poslovanja, bo skupina VELUX financirala dva dodatna projekta ohranjanja in obnove gozdov v tropskih pokrajinah. Skupaj s prvim projektom v Ugandi bosta nova projekta v Vietnamu in na Madagaskarju znatno prispevala k zajemanju preteklih emisij skupine iz poslovanja.

Skupina VELUX se je zavezala, da bo do leta 2041 zajela ekvivalent svojih preteklih emisij CO2 iz poslovanja od leta 1941. To bodo dosegli s portfeljem gozdnih projektov, ki jih financira skupina VELUX, razvijajo in upravljajo pa jih lokalne podružnice WWF v sodelovanju z lokalnimi oblastmi in skupnostmi udeleženih držav. Sodelovanje skupine VELUX z WWF ni zgolj zmanjšanje emisij iz poslovanja skupine VELUX in njene vrednostne verige, skupina si je namreč zadala cilj, da do leta 2030 doseže 100-odstotno zmanjšanje emisij iz poslovanja (obseg 1 in 2) in prepolovi emisije svoje vrednostne verige (obseg 3).

"Okno priložnosti, da dvig globalne temperature zadržimo pod 1,5 °C, se hitro zapira. Sprejeli smo najbolj ambiciozne zaveze Pariškega sporazuma in se zavezali, da bomo šli onkraj svoje vrednostne verige in s financiranjem gozdnih projektov zajeli ekvivalent vseh naših preteklih emisij iz poslovanja, in sicer od ustanovitve podjetja leta 1941. Navdušen sem, da smo v naš portfelj gozdnih projektov dodali nove in da nam je uspelo najti dve novi lokaciji, ki se osredotočata na različne vrste gozdov, prostoživečih živali in skupnosti," pravi Lars Petersson, izvršni direktor skupine VELUX.

 

"Zadnje poročilo WWF Living Planet Report iz leta 2022 razkriva, da od leta 1970 beležimo v povprečju 69-odstotni upad populacije vrst, in ker vplivi podnebnih in naravnih kriz postajajo vse bolj očitni, so nujno potrebna prizadevanja in ukrepi za zagotavljanje stabilnejše in bolj trajnostne prihodnosti za vse. Sprejem sporazuma Kunming-Montreal Agreement, ki svet zavezuje k zaustavitvi in obratu trenda izgube biotske raznovrstnosti do leta 2030, nas navdaja z upanjem. Sodelovanja, kakršno vzpostavljata VELUX in WWF, nakazujejo pravo pot," je povedal Bo Øksnebjerg, generalni sekretar danske podružnice WWF.

Prvi partnerski gozdni projekt poteka v Ugandi, kjer je Kagombe eno od najhuje prizadetih območij, na katerem v zadnjem desetletju stopnja krčenja gozdov znaša kar 73 %. Cilj projekta je obnoviti degradirane gozdove, zasaditi nova drevesa in zaščititi obstoječe naravne gozdove.  Pričakujemo, da bo projekt z ohranjanjem, ki temelji na skupnosti, zajel 1 milijon ton CO2. Do zdaj smo zasadili več kot 180.000 dreves, poleg tega pa sprožili dejavnosti za alternativne načine preživljanja v lokalni skupnosti.

Dva nova projekta za dobrobit ljudi, narave in podnebja

Dva dodatna gozdna projekta sta bila izbrana po kriterijih ogljičnega potenciala, biotske raznovrstnosti in dobrobiti za skupnost, pa tudi dolgoročne vzdržnosti posameznega projekta. Projekt v Vietnamu poteka v centralnem Annamitskem pogorju in je usmerjen v dejavnosti REDD, pričakujemo pa, da bo njegov prispevek zmanjšanje in odstranitev več kot 2 milijonov ton CO2. Projekt na Madagaskarju poteka med mangrovami pokrajine Manambolo – Tsiribihina in je osredotočen na dejavnosti ARR. S projektom naj bi zmanjšali in odstranili več kot 0,5 milijona ton CO2. Vse številke pomenijo predhodno oceno in se lahko spremenijo po preverjanjih, ki jih bodo izvedli zunanji sodelavci.

Vsak projekt bo zagotovil rešitve na podlagi narave (NbS) za blaženje podnebnih sprememb, usklajene z načrtom WWF za visokokakovostne posege za dobro ljudi, narave in podnebja. Ti projekti so namreč zasnovani s ciljem zaustavitve krčenja gozdov in obnove naravnih gozdov na ključnih kriznih žariščih za biotsko raznovrstnost v sodelovanju s skupnostmi in lokalnimi oblastmi. Ogljične emisije, odstranjene in zmanjšane z gozdnimi projekti, bodo podarjene podnebnim zavezam držav gostiteljic, ki jih pogojuje Pariški sporazum. To pomeni, da ogljik ne bo uporabljen za izravnavo ogljičnih emisij skupine VELUX ali emisij katere koli druge organizacije.

Preberite več o projektih v Ugandi, Vietnamu in na Madagaskarju.

Za več informacij se obrnite na:

Christine Boeriis Dannisøe, vodja odnosov z mediji: + 45 28 97 80 72 ali christine.dannisoee@velux.com

Mai-Britt Noe, vodja stikov z javnostjo in mediji danske pisarne WWF: +45 28 93 63 28 ali mai-britt.noe@wwf.dk

Dejstva: O sodelovanju

Leta 2020 sta skupina VELUX Group in WWF zastavila ambiciozno sodelovanje, osredotočeno na rešitve na podlagi narave za blaženje podnebnih sprememb, kot obliko prevzemanja odgovornosti za pretekle emisije skupine VELUX Group. To 20-letno sodelovanje bo zagotovilo portfelj gozdnih projektov v tropskih pokrajinah, ki jih financira skupina VELUX Group. Skupaj pričakujemo, da bo celotni gozdni portfelj zmanjšal in odstranil najmanj 4,5 tone CO2 – kar ustreza vsem emisijam CO2 skupine VELUX Group (obseg 1 in 2) od ustanovitve leta 1941.

Dejstva: Napredek projekta v Ugandi

·       V centralnem gozdnem rezervatu Kagombe smo posadili več kot 180.000 dreves.

·       Z uvajanjem alternativnih možnosti preživljanja, kot sta gojenje gob in obsežnejše čebelarjenje, ta projekt že pozitivno vpliva tudi na lokalne skupnosti.

·       V dveh skupnostih je bilo postavljenih več kot 400 čebeljih panjev, s pomočjo katerih se bo znatno izboljšalo gmotno stanje 80 članov skupnosti.

·       Po pričakovanjih bo vsak čebelji panj na letni ravni prinesel bruto dohodek v višini 124 USD, kar ustreza 92 % letnega dohodka na prebivalca na projektnem območju.


Razlaga gozdnega projekta:

·       REDD: zmanjšanje emisij zaradi krčenja in degradacije gozdov je predlagan mehanizem blaženja podnebnih sprememb, ki skrbi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov z zaustavitvijo krčenja in degradacije gozdov ter poteka v tesnem sodelovanju s skupnostmi in lokalnimi oblastmi.

·       ARR: pogozdovanje, regeneracija gozdov in obnova vegetacije.

Standardno besedilo

O Skupini VELUX

Skupina VELUX že več kot 80 let zagotavlja boljše življenjsko okolje za ljudi po vsem svetu s kar najboljšim izkoriščanjem dnevne svetlobe in svežega zraka skozi streho. Naš program izdelkov vključuje samostojna in modularna strešna okna, dekorativna senčila, izdelke za zastiranje sončne svetlobe in rolete, pa tudi rešitve za vgradnjo in pameten dom. Ti izdelki pomagajo zagotavljati zdravo in trajnostno klimo v notranjih prostorih – za delo in učenje, za igro in zabavo. Delujemo globalno – prodajamo in proizvajamo v več kot 36 državah in po vsem svetu zaposlujemo več kot 11.000 ljudi. Skupina VELUX Group je v lasti družbe z omejeno odgovornostjo VKR Holding A/S, ki je v celoti v lasti neprofitnih, dobrodelnih fundacij (THE VELUX FOUNDATIONS) in družine. Leta 2022 je imela skupina VELUX Group 2,99 milijarde evrov skupnih prihodkov, VKR Holding 4,29 milijarde evrov skupnih prihodkov, THE VELUX FOUNDATIONS pa so v dobrodelnih akcijah darovale 181 milijonov evrov.

Za več informacij o skupini VELUX Group obiščite velux.com.

O WWF

WWF je neodvisna naravovarstvena organizacija z več kot 30 milijoni podpornikov in globalno mrežo, ki deluje v več kot 100 državah. Poslanstvo WWF je zaustaviti degradacijo naravnega okolja Zemlje in oblikovati prihodnost, v kateri ljudje živijo v harmoniji z naravo, ohranjanjem biotske raznovrstnosti Zemlje, zagotavljanjem trajnostne porabe obnovljivih naravnih virov, s promocijo zmanjšanja onesnaževanja in bojem proti potratni potrošnji. 

Obiščite www.panda.org/news ali www.wwf.dk, kjer najdete zadnje novice in medijske objave, lahko pa nam tudi sledite na Twitterju @WWF_media.