ljubljana,
24
Julij
2023
|
18:38
Europe/Amsterdam

Do leta 2041 bomo postali ogljično nevtralno podjetje

V Partnerstvu za trajnostno gospodarstvo (CER) so se v rubriki Zeleni pogovor z Nežo Močnik, arhitektko pri podjetju VELUX Slovenija,  pogovarjali o ogljičnem odtisu podjetij. Kot je poudarila Neža Močnik, Skupina VELUX izvaja ambiciozno trajnostno strategijo, ki spreminja njihove cilje, poslovanje in produkte, vključno z zmanjšanjem ogljičnega odtisa, inoviranjem trajnostnih rešitev ter zagovarjanjem podnebnih ukrepov. Do leta 2041 bodo namreč postali ogljično nevtralno podjetje. 

Zeleni pogovor z Nežo Močnik, arhitektko pri podjetju VELUX Slovenija, je na voljo na naslednji povezavi ali v nadaljevanju novice.

Leta 2020 ste začeli izvajati trajnostno strategijo, ki bo hkrati vaše 10-letno transformacijsko potovanje. V čem je nova strategija drugačna od prejšnje, na kakšen način spreminja vaše cilje, poslovanje in vaše produkte?

Trajnostnost je v osrčju skupine VELUX že vrsto let in prejšnja strategija je bila usmerjena predvsem  na zmanjšanje ogljičnega odtisa v fazi proizvodnje. Z aktivnostmi, zajetimi v strategiji 2020, pa želimo doseči ogljično nevtralnost tako v proizvodnji kot tudi v dobavni verigi. Del trajnostne strategije je tudi pokazati, kako graditi trajnostne stavbe, kar je nadaljevanje dosedanjih aktivnosti s tega področja, cilji pa so povezani tudi z zaposlenimi.  Strategija, ko smo jo poimenovali »It is our nature« je razdeljena na tri področja in vsebuje 15 ambicioznih strateških ciljev: 

  • Pionirsko zavezo za podnebje in naravo, ki si prizadeva za doseganje ogljične nevtralnosti in jasnega prikaza konkretnih primerov trajnostih stavb in skupnosti. Namen je, da na demonstracijski ravni prikažemo inovativne rešitve za kakovostno trajnostno bivanje. 
  • Razvoj trajnostnih produktov, ki omogočajo najvišjo kakovost življenja z dobrim in zdravim bivalnim okoljem za ljudi (uporabnike stavb) in okolje.
  • Odgovorno poslovanje, ki zagotavlja raznolikost, inkluzijo, varnost, zdravje in inovativen način dela. 

Želimo si preobrazbe podjetja kot dojemanja ljudi, kaj je trajnostno bivanje in trajnostna gradnja. V našem fokusu imamo uporabnika in njegovo kvaliteto bivanja, predvsem z vidika zadostne količine dnevne svetlobe in kakovosti notranjega zraka. 

Na kakšen način ste se lotili izvajanja trajnostne strategije? Gre za krovno globalno strategijo za vsa podjetja v skupini VELUX, kaj torej to pomeni za njeno implementacijo v Sloveniji?

Strategija za krovni cilj postavlja, da skupina VELUX do leta 2041, ko praznujemo svojo 100 obletnico delovanja, postane ogljično nevtralno podjetje. Svoja prizadevanja za zmanjšanje ogljičnega odtisa smo tako morali razdelili na tri ravni, in sicer: 

  1. S projekti pogozdovanja naslavljamo emisije našega preteklega delovanja; vse od leta 1941 naprej. Na tem področju smo se povezali z nevladno organizacijo WWF, prek skupnega partnerstva VELUX namreč financira projekte zaščite in obnove gozdov, ki bodo zajeli ekvivalent naših emisij za obdobje 1941-2041. Prvemu projektu v Ugandi se ravno sedaj pridružujeta še projekta v Vietnamu in na Madagaskarju.
  2. Strategija predvideva, da v obdobju desetih let dosežemo ogljično nevtralnost z naslova lastnega poslovanja, torej 100 % zmanjšanje lastnih emisij (obseg 1 in 2).
  3. Največji delež ogljičnega odtisa, tako kot pri številnih drugih proizvodnih podjetjih, sicer izvira iz vrednostne verige (obseg 3). Lastni ogljični odtis v skupini VELUX predstavlja le šest odstotkov, preostalih 94 % ogljičnega odtisa pa prihaja iz vrednostne verige (približno 90 dobaviteljev). Obseg emisij želimo na tem področju zmanjšati za polovico. 

Izvajanje trajnostne strategije v veliki meri poteka na ravni skupine. Vse spremembe v proizvodnem procesu ter vrednostni verigi veljajo za celotno skupino in na tak način se tudi iščejo rešitve. V Sloveniji se implementacija trajnostne strategije dotika predvsem tretjega stebra – torej skrb za zaposlene, delovni pogoji itn. Pa tudi energijska učinkovitost stavbe. 

Da bi lahko dosegli zmanjšanje ogljičnega odtisa na ravni vrednostne verige, je verjetno potrebna tudi prevetritev seznama poslovnih partnerjev in dobaviteljev. Kakšni so koraki na tem področju? Ste uvedli dodatne trajnostne zahteve za sodelujoče v vrednostni verigi? 

Da bi do leta 2030 dosegli zmanjšanje ogljičnega odtisa vrednostne verige za polovico, bo tudi na tem področju potrebnih kar nekaj sprememb. V dialogu smo z vsemi našimi dobavitelji. Je pa postopek daleč od enostavnega, nobena sprememba se ne zgodi čez noč. Potreben je poseg v proizvodnjo linijo in dobavno verigo. Tekom transformacije je potrebno poiskati odgovore na vprašanja, ki jih do sedaj ni postavil še nihče. Orjemo ledino. Z nekaterimi partnerji, ki s svojim delovanjem ne bodo mogli ali želeli podpreti naših zavez po zmanjšanju emisij, žal ne bomo mogli več sodelovati, vsaj ne v obsegu kot do sedaj.  

Do nekaj sprememb pri partnerstvih je sicer že prišlo. S podjetjem MayWa r.e. bomo do leta 2024 postavili dva solarna parka, ki bosta z zeleno elektriko napajala celotno poslovanje skupine VELUX v Evropi. Kot smo napovedali na CoP27 v Egiptu, gre za prvo simbiozo sončnih elektrarn v Španiji, ki povezuje kmetijstvo, biotsko raznovrstnost in skupnost s proizvodnjo obnovljive energije. 

Še en tak primer je sodelovanje s podjetjem Hydro. Z uporabo njihovega nizkoogljičnega aluminija se bodo emisije ogljika na kilogram aluminija, uporabljenega pri izdelavi strešnih oken, poloken in žaluzij VELUX, znatno zmanjšale. Cilj na tem področju je doseči raven pod 2,0 kg emisij ogljika na kilogram aluminija do leta 2030, kar je manj kot petina evropskega povprečja. 
Omeniti pa moram tudi sodelovanje s podjetjem Novelis, ki je največji predelovalec aluminija na svetu. Zahvaljujoč njim bo aluminij, ki ga VELUX uporablja v oblogah strešnih oken, vseboval približno 70 % reciklirane vsebine. 

Kakšne ukrepe pa ste oziroma boste sprejeli za 100 % zmanjšanje emisij na področju lastnega poslovanja? 

V zadnjem času smo močno pospešili aktivnosti na področju energijske učinkovitosti v naših tovarnah in skladiščih. Postopoma želimo tudi opustiti fosilno energijo za ogrevanje in jih nadomestiti z npr. toplotnimi črpalkami, ki uporabljajo električno energijo iz obnovljivih virov. Za dosego tega cilja smo stopili v partnerstvo s Schneider Electric, ki nam bo pomagal uresničiti ta cilj. 

Kaj pa sami produkti, ki jih proizvajate? Na kakšno trajnostno pot stopajo strešna okna skupine VELUX? Kako inovirate trajnostne rešitve?

Del naše strategije je inovirati izdelke na način, ki bo še bolj podprl trajnostni način bivanja, zagotovil uporabniku zdravo notranjo klimo in bivalno ugodje, s poudarkom na dnevni svetlobi, naravnem prezračevanju in obenem zmanjšal rabo energije. Vse več poudarka dajemo upravljanju oken s pomočjo senzorike, ki bo regulirala vpad dnevne svetlobe, avtomatsko senčenje in preprečevanje pregrevanja, v ta namen pa tudi odpiranje oken za potrebe ohlajevanja z naravnim prezračevanjem. 

Kot že omenjeno, je zelo pomembno tudi zmanjševanje emisij z naslova verige dobaviteljev in same proizvodnje. Želimo doseči, da pri izdelkih v celoti uporabljamo les, ki je certificiran kot trajnosten. V Evropi je skoraj že ves les, ki se uporablja za okna, certificiran.
Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na embalažo – ta je pomemben sestavni del naših produktov in mora biti čimbolj zelena. Danes že imamo večino embalaže iz papirja oziroma kartona, do leta 2030 pa zasledujemo cilj »brez uporabe plastike« in uporaba 100 % recikliranega materiala. 

Kako vsa ta prizadevanja za bolj zelene in trajnostne produkte, proizvodnjo linijo in prehod v ogljično nevtralno podjetje komunicirate s kupci, poslovnimi partnerji in drugo javnostjo?  Kako ljudem pojasnite, kaj je trajnostni dom?

Naša komunikacija je bila od nekdaj usmerjena, z mislijo na potrebe in počutje uporabnika v notranjih prostorih. Ljudem omogočamo, da si ustvarijo kakovosten prostor pod poševno ali ravno streho z naravno svetlobo in svežim zrakom. Šele ko se zavedaš, kaj omogoča strešno okno, nastane tudi potreba po produktu in njegovo integracijo v načrtovanje stavb. 

V letu 2020 smo lansirali platformo Build for Life, z namenom  razvoja in izmenjave mnenj, kako lahko gradimo stavbe in skupnost, ki bo ljudem omogočila zdrav življenjski prostor. 

Naš pogled na to, kaj dejansko pomeni trajnostni dom, komuniciramo tudi skozi demonstracijski projekt Living Places Kopenhagen, ki je svojo otvoritev doživel aprila, v prvem tednu julija pa vrhunec svoje predstavitve na svetovnem arhitekturnem kongresu UIA v Kopenhagnu. Gre za razstavo sedmih prototipov, petih odprtih paviljonov in dveh dokončanih domov v polnem obsegu. Naslavlja ravno razpravo o tem, kako gradimo danes in izziva gradbeno industrijo, da ustvarja odgovorne ter regenerativne rešitve, ki bodo koristili tako ljudem kot planetu. Dom Living Places je prvi dom na danskem, ki ima 3-krat nižji odtis CO2 v primerjavi z referenčnim standardnim domom in prvovrstno notranjo klimo, razred 1. 

Trajnostno poslovanje in doseganje podnebne nevtralnosti potrebuje novo regulatorno okolje in nove standarde. Kako in na kakšen način ste aktivni na področju zagovorništva – oblikovanja podnebnih ukrepov (politik, predpisov, standardov, finančnih spodbud)?

Rdeča nit naših prizadevanj na zakonodajnem področju je vključiti kakovost notranjega okolja v vse faze gradnje. Nujno je povezati energijski vidik stavbe z bivalnim ugodjem, zagotoviti jasne zahteve, kriterije in tudi nadzor nad parametri v fazi uporabe stavbe, ki da odgovore na to, ali smo uresničili načrtovano.

Pomembno je omeniti, da to kar zagovarjamo in čemur so tudi naši izdelki namenjeni, vedno testiramo v praksi in tako zainteresirani stroki, predstavnikom zakonodaje in gradbeni industriji delimo preverjena in jasna dognanja. Pred trenutno aktualnim demonstracijskim objektom Living Places, je bilo v preteklih 20-tih letih postavljeno že okoli 30 demonstracijskih objektov, ki so tako nam kot gradbeni stroki dali ogromno znanja in izkušenj. Vedno pa se pri tovrstnih projektih povezujemo s partnerji, med katerimi so tudi raziskovalne inštitucije. 

To znanje potem poskušamo z aktivno participacijo vključiti v različne veje in faze oblikovanja zakonodaje. Shema Active House, ki podaja celosten pristop k načrtovanju zdravih in trajnostnih stavb s pomočjo devetih parametrov znotraj treh področij (ugodja, energije in okolja), je orodje za naslavljanje predlogov in pobud za marsikatero zakonodajno vejo, tudi za direktivo EPBD. Shema Active House tako projektantu kot investitorju omogoča zastavljanje ciljev pri doseganju trajnostnosti stavbe in uresničevaje le teh v vseh fazah projekta. 

Potem je tu še vsakoletno poročilo Healthy Homes Barometer, s katerim želim opozoriti na pomen notranje klime na človeka in problematiko obstoječih stavb z apelom po celovitih prenovah. Gre za enkratno poročilo, ki pa vsako leto odstira nova spoznanja in poglavja ter ugotovitve z različnih držav, zadnja leta tudi iz Slovenije. V njem se skriva marsikatera zanimiva številka glede stanja slovenskih stavb. 

V Sloveniji smo in si želimo biti aktiven sogovornik na konferencah in simpozijih, kjer naše znanje o vplivu dnevne svetlobe in zraka na človeka in njegovo ugodje prenesemo do čim širše publike. Na mednarodni ravni pa skupina VELUX to znanje generira in izmenjuje tudi skozi mednarodne dogodke kot sta Daylight Symposium in v preteklosti Healthy Building Days. 
Konkretno se vključujemo tudi v pripravo vsebin za regulatorno področje, predvsem na področju načrtovanja dnevne svetlobe. Z novim evropskim standardom o dnevni svetlobi je čas, da vsaj v javnih stavbah, naredimo premik tudi na tem področju. 

Vir: CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo