Kopenhagen,
01
September
2020
|
13:25
Europe/Amsterdam

Zaveza Skupine VELUX: nevtralizirati pretekli ogljični odtis in v sodelovanju z WWF postati trajno ogljično nevtralno podjetje

Povzetek

Skupina VELUX se je zavezala, da bo zmanjšala prihodnje emisije ogljika in izničila svoj pretekli ogljični odtis, ustvarjen od ustanovitve leta 1941, in sicer skupno 5,6 milijonov ton CO2 . Ta cilj bodo dosegli v sodelovanju z WWF in njihovimi projekti za gozdove, s katerimi naslavljajo klimatske spremembe, spodbujajo omejevanje krčenja naravnih habitatov ter s tem ohranjajo biotsko raznovrstnost. 

Skupina VELUX je danes najavila novo zavezo, da bo do svoje stote obletnice postala trajno ogljično nevtralno podjetje. Ta cilj bodo dosegli v partnerstvu z WWF (the World Wide Fund for Nature), svetovnim skladom za naravo. Kot vodilni proizvajalec strešnih oken na svetu bo Skupina VELUX nevtralizirala svoj pretekli ogljični odtis, ki znaša 5,6 milijonov ton ogljikovega dioksida (na področjih 1 in 2). Omenjeno vizijo bodo v 100-letnem obdobju svojega poslovanja od ustanovitve leta 1941 do leta 2041 dosegli tudi s pomočjo projektov za ohranitev gozdov, ki jih vodi WWF. 

S pogledom, uprtim v prihodnost, se Skupina VELUX zavezuje k pomembnemu zmanjšanju emisij ogljika tako v poslovanju podjetja kot v celotni vrednostni verigi, kar v družbi povezujejo s pariškim podnebnim sporazumom in ambiciozno smernico glede omejevanja globalnega segrevanja za 1,5 stopinje Celzija do konca stoletja. 

Trajna ogljična nevtralnost je pionirska zaveza, katerega pobudnik je Skupina VELUX. Zavezo so razvili skupaj z WWF International, da bi z njim prevzeli odgovornost tako za pretekle kot tudi prihodnje emisije ogljika. Sestavni del te zaveze je poleg trajne ogljične nevtralnosti tudi ohranjati naravne gozdne habitate in njihovo neprecenljivo floro in favno za sedanje in bodoče rodove.

David Briggs, izvršni direktor Skupine VELUX, je povedal:

Naš planet se sooča z resno klimatsko in naravno krizo, kar zahteva nevsakdanje delovanje. V skladu z vrednotami naše družbe si prizadevamo narediti več kot drugi, zato smo razvili Trajno ogljično nevtralnost. Gre za zavezo, ki vključuje 20-letno partnersko sodelovanje z WWF, znotraj katerega bomo nevtralizirali in s tem izničili pretekle emisije ogljika do leta 2041. Pomembno bomo zmanjšali tudi naše prihodnje izpuste CO2 in spodbudili naše dobavitelje, da storijo podobno. Upamo, da bomo s tem spodbudili tudi druga podjetja, da bodo postala trajno ogljično nevtralna in s tem prispevala k trajnostni prihodnosti za vse nas.

Skupina VELUX bo dosegala trajno ogljično nevtralnost v sodelovanju z WWF z naložbami v projekte za gozdove in biodiverziteto, ki so jih pri WWF razvili za naslednjih 21 let posebej za VELUX. To bo v sodelovanju in s podporo lokalnim skupnostim pripomoglo k ustavitvi uničevanja habitatov ter preprečevalo zmanjševanje gozdnih površin in degradacijo okolja po vsem svetu. Prva dva tovrstna gozdna projekta bodo izvedli v Ugandi in Mjanmaru. 

V Ugandi bo pozornost namenjena obnovi degradiranih gozdov, zasaditvi novih gozdnih površin in zaščiti naravnih gozdov s širokim naborom ukrepov. V okviru projekta bodo pogozdovali tudi na farmah, kmetijsko-gospodarskih sistemih in plantažah zunaj zavarovanih območij ter s tem zadostili povpraševanju po različnih lesnih proizvodih in obenem zmanjšali pritisk na naravne gozdove. S projektom v Mjanmaru bodo pomagali ohraniti edinstveno biotsko raznovrstnost okrožja Tanintharyi. 

V času, ko vplivi podnebnih in naravovarstvenih kriz postajajo vse bolj izraziti, je nujno potrebno zavzemanje in ukrepanje za ustvarjanje trdnejše in trajnostne prihodnosti. Zaveza Skupine VELUX o trajni ogljični nevtralnosti je pomemben zgled, ki naj mu sledijo tudi drugi 
je povedal Marco Lambertini, generalni direktor WWF International.
Sprejetje zaveze, povezane z 1,5°C smernico glede globalnega segrevanja in hkrati varovanjem pomembnih gozdnih krajin in biotske raznovrstnosti (ter številnih dobrobiti, ki jih gozd nudi družbam in gospodarstvom) je v skladu z odgovornostjo do okolja in naravnovarstveno pozitivno prihodnostjo, ki bo služila kot temelj za doseganje vseh Ciljev trajnostnega razvoja. Upamo, da bomo skupaj zgradili osnovo tudi za druge organizacije, da bodo postale trajno ogljično nevtralne in dvignile kriterije za naravovarstveno in klimatsko delovanje na globalni ravni
še dodaja Lambertini.

Sodelovanje z WWF je v skladu s Trajnostno strategijo 2030 Skupine VELUX, ki vključuje zavezo, da bo s pomočjo znanstveno utemeljenih ciljev določila cilje za zmanjšanje emisij. V luči preoblikovanja poslovanja bo Skupina VELUX spodbujala naložbe v energijsko učinkovitost pri proizvodnji, prehod na obnovljive vire energije in nabavo 100-odstotno obnovljive električne energije, pa tudi bistveno spremenjen način izbire in nabave materialov.

Za več informacij o trajni ogljični nevtralnosti in projektih za varovanje gozdov v partnerstvu z WWF, prosimo, obiščite www.velux.si/podjetje-velux/liftetime-carbon-neutral

Opombe in pojasnila

Trenutno na svetu ni standardizirane metodologije za izračun preteklega ogljičnega odtisa, saj veljavni faktorji emisij in podatki o porabi energije v preteklosti ne obstajajo. Skupina VELUX je zato razvila metodo za izračun emisij ogljika v celotni življenjski dobi podjetja, ki temelji na priznanem protokolu Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard o toplogrednih plinih in se nanaša na pretekle podatke. Metodologijo, vključno z osnovnimi predpostavkami, so neodvisno potrdili pri organizaciji Carbon Trust in strokovnjaki WWF.

Opredelitve področij 1 in 2: Področje 1 obsega neposredne emisije iz lastnih ali nadzorovanih virov (npr. objekti podjetja, prevozna sredstva podjetja). Področje 2 obsega posredne emisije iz proizvodnje kupljene električne energije, industrijske pare, ogrevanja in hlajenja, ki jih porabi podjetje.

Opredelitev področja 3: Področje 3 obsega vse druge posredne emisije, ki se pojavijo v vrednostni verigi podjetja (npr. kupljeni viri in storitve, upravljanje in odvoz odpadkov).

Pobuda Science Based Targets spodbuja podjetja k določitvi znanstveno utemeljenih poslovnih ciljev in povečanju konkurenčne prednosti pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo. Gre za sodelovanje med CDP, globalnim dogovorom Združenih narodov (Global Compact), WRI, Inštitutom za svetovne vire, WWF in eno od zavez poslovne zveze We Mean Business Coalition. Pobuda opredeljuje in spodbuja najboljše prakse pri znanstveno utemeljenem postavljanju ciljev, ponuja vire in smernice za zmanjšanje ovir pri sprejemanju tovrstnih ciljev ter neodvisno ocenjuje in potrjuje cilje podjetij.

Standardno besedilo

O Skupini VELUX

Že skoraj 80 let v Skupini VELUX ustvarjamo boljše življenjsko okolje za ljudi po vsem svetu tako, da skozi streho prinašamo kar največ dnevne svetlobe in svežega zraka. Naš program izdelkov vključuje strešna okna, okna za ravno streho ter svetlobnike, dekorativne žaluzije, senčila in rolete, pa tudi namestitve in rešitve za pametne domove. Ti izdelki pomagajo zagotoviti zdravo in trajnostno klimo v zaprtih prostorih, primerno za delo in učenje, igro in užitek. S prodajnimi in proizvodnimi enotami v več kot 40 državah in z okoli 11.500 zaposlenimi delujemo po vsem svetu. Skupina VELUX je v lasti družbe VKR Holding A / S, ki je v celoti v lasti neprofitnih, dobrodelnih ustanov (THE VELUX FOUNDATIONS) in družine. Skupni prihodek VKR Holdinga leta 2019 je znašal 2,9 milijarde evrov, fundacija THE VELUX FOUNDATIONS pa je lani podarila 178 milijonov evrov dobrodelnih nepovratnih sredstev. Za več informacij obiščite www.velux.com. Spremljajte nas na Twitterju @VELUX. 

O WWF

WWF je neodvisna naravovarstvena organizacija z več kot 30 milijoni sledilcev in globalno mrežo, ki deluje v skoraj sto državah. Naše poslanstvo je zaustaviti uničevanje naravnega okolja na Zemlji in zgraditi prihodnost, v kateri ljudje živijo v sozvočju z naravo, z ohranjanjem biotske raznovrstnosti planeta, zagotavljanjem trajnostne rabe obnovljivih naravnih virov in spodbujanjem zmanjševanja onesnaženja in potratne potrošnje. Za najnovejše novice obiščite panda.org/news in nas spremljajte na Twitterju @WWF_media.