Ljubljana,
21
Maj
2021
|
10:10
Europe/Amsterdam

5 ključnih projektov pogozdovanj: Skupina VELUX predstavila 20-letno partnerstvo s Svetovnim skladom za naravo (WWF)

Predstavljajte si drevo. Mogočno, trdno in zanesljivo; drevesa naravi ponujajo senco in zavetje za življenje. Drevesa se združujejo, da tvorijo ‘pljuča Zemlje,’ saj je njihova sposobnost fotosinteze – pri čemer zajemajo ogljikov dioksid in oddajajo kisik – tako obsežna, da uravnovešajo naše ozračje. Gozdovi so tudi naravina mesta, saj v njih domuje več kot polovico svetovne biotske zemeljske raznovrstnosti[1]. Na enem samem kvadratnem kilometru lahko najdemo več kot 1.000 živalskih in rastlinskih vrst.

Krčenje gozdov je ena največjih groženj naravi; po ocenah Združenih narodov je bilo v zadnjih treh desetletjih izgubljenih 420 milijonov hektarjev gozdov. K temu zmanjšanju bistveno prispevata kmetijska raba zemljišč in lesna industrija, vendar pa k uničevanju gozdov pomembno prispevajo tudi naše vsakodnevne odločitve. Nedavna študija, objavljena v reviji Nature, je pokazala, da letne potrošniške navade ljudi, ki živijo v državah G7, povzročijo povprečno izgubo 3,9 drevesa na osebo.

Je dovolj, da preprosto posadimo več dreves?

V resnici ni dovolj, da zgolj nadomestimo izgubljena drevesa. Maja 2020 je bila objavljena pomembna raziskava, ki je dokazala, da morajo biti rešitve bolj ambiciozne kot le sajenje dreves. Znanstveniki so odkrili, da so svetovni gozdovi vse mlajši, ta mlajša drevesa pa kažejo znake upočasnjene rasti in nestabilnosti. Posledično je manj verjetno, da bodo podpirala enake živalske in rastlinske vrste, in ne bodo mogla shraniti toliko ogljikovega dioksida kot »starejša« drevesa.

Te ugotovitve so prišle na dan v času, ko se je poslovna skupnost začela resno zavedati potrebe po reševanju podnebne in naravne krize. Skupina VELUX je bila v središču teh prizadevanj s svojo trajnostno strategijo 2030 »To je naša narava« in zavezo o doživljenjski ogljični nevtralnosti. Da bi izpolnili svojo zavezo do planeta in bili pri tem kar najbolj ambiciozni, so se povezali s Svetovnim skladom za naravo (WWF). Tako bodo namreč v zvezi z njihovem ciljem vseživljenjske ogljične nevtralnosti zagotovili rešitve, ki izhajajo iz narave, in do njihove stoletnice leta 2041 izničili naše zgodovinske emisije CO2.

5 ključnih projektov pogozdovanj, prvi na območju Ugande

V okviru 20-letnega partnerstva bo podjetje Velux vlagalo v pet ključnih gozdnih projektov organizacije WWF po vsem svetu. Prvi je na območju Ugande v pokrajini Kagombe-Bugoma v dolini Albertine Rift, ki je bilo desetletja izpostavljeno krčenju in degradaciji gozdov. Študije tega območja kažejo, da so endemične vrste ali vrste, ki jim grozi izumrtje, v povprečju izgubile 40 % svojega življenjskega prostora, lokalno izumrtje pa je bilo že zabeleženo; nekdaj številen slon je bil na primer nazadnje opažen leta 1999. To je še posebej škodljivo, saj v območju Kagombe-Bugomi prevladujejo ugandski tropski vlažni gozdovi, kjer raste 5.747 vrst dreves iz 53 družin, 159 rodov in 212 vrst, zaradi česar je to svetovna vroča točka biotske raznovrstnosti.

Organizacija WWF je projekt, ki je trenutno v začetni fazi, zasnovala za izboljšanje povezljivosti na tem območju. To skupaj s podjetjem Velux nameravajo doseči z obnovo osrednjih gozdnih rezervatov v podokrožju Bugoma-Kagombe, ki na 87.000 ha zajema številne osrednje gozdne rezervate. Z uporabo strategij in metodologij, ki so se izkazale za učinkovite v tej pokrajini, želijo zaustaviti nadaljnje propadanje gozdov ter izgubo habitatov in vrst. V okviru projekta bodo na območjih, kjer je bil pragozd izkrčen, sadili avtohtona drevesa v okviru pristopa, znanega kot pogozdovanje, ponovno pogozdovanje in obnova vegetacije (ARR). Pomembno pa je, da temu pristopu dodamo tudi pomembne taktike za ohranjanje okolja, kot so obnova izčrpanih gozdnih površin, vzpostavitev alternativnih virov preživetja, oblikovanje skupin za sodelovanje pri upravljanju gozdov in vzajemno izvajanje skupaj z gozdnimi organi. S sodelovanjem s skupnostmi bodo lažje zagotovili, da bodo novo vzpostavljeni gozdovi resnično zaščiteni in območja ARR zavarovana, da drevesa dejansko dozorijo in postanejo pomembni habitati v prihodnosti.

 [1] https://www.cbd.int/gbo3/?pub=6667§ion=6692

Standardno besedilo

O skupini VELUX

Skupina VELUX že skoraj 80 let ustvarja boljša življenjska okolja za ljudi po vsem svetu, saj z izrabo strehe kar najbolje izkorišča dnevno svetlobo in svež zrak. Naš program izdelkov vključuje strešna okna in modularna strešna okna, dekorativna senčila, izdelke za zaščito pred soncem in rolete ter rešitve za vgradnjo in pametni dom. Ti izdelki pomagajo zagotavljati zdravo in trajnostno ozračje za delo in učenje, igro in zabavo v zaprtih prostorih. Delujemo globalno, saj imamo prodajne in proizvodne dejavnosti v več kot 40 državah in približno 11.500 zaposlenih po vsem svetu. Skupina VELUX je v lasti družbe VKR Holding A/S, družbe z omejeno odgovornostjo, ki je v celoti v lasti neprofitnih, dobrodelnih fundacij (THE VELUX FOUNDATIONS) in družine. Leta 2020 je imel VKR Holding skupne prihodke v višini 22,6 milijarde DKK, fundacije THE VELUX FOUNDATIONS pa so darovale 143 milijonov EUR v obliki dobrodelnih donacij. Za več informacij obiščite www.velux.com. Sledite nam na Twitterju @VELUX

O organizaciji WWF

WWF je neodvisna naravovarstvena organizacija z več kot 30 milijoni sledilcev in globalno mrežo, ki deluje v skoraj 100 državah. Naše poslanstvo je zaustaviti propadanje naravnega okolja na svetu in zgraditi prihodnost, v kateri bodo ljudje živeli v sožitju z naravo, in sicer z ohranjanjem svetovne biotske raznovrstnosti, zagotavljanjem trajnostne rabe obnovljivih naravnih virov ter spodbujanjem zmanjševanja onesnaževanja in potratne potrošnje. Za najnovejše novice in medijske vire obiščite Twitter @WWF_media